Przetargi

Allper nie bierze udziału w zamówieniach publicznych. Udzielamy pełnego wsparcia Naszym Partnerom na każdym etapie postępowania przetargowego.

WYCENY

Aby otrzymać wycenę należy przesłać edytowalny formularz ofertowy oraz określić rodzaj wycenianych produktów zgodnie z definicjami zawartymi w Regulaminie przetargów dostępnym u każdego opiekuna handlowego. Dla każdego przetargu ustalamy najniższe możliwe ceny (biorąc pod uwagę ilość produktów, systematyczność zamówień oraz dostępność produktów/komponentów na rynku). Gwarantujemy niezmienność oferowanych cen przez cały okres realizacji danego przetargu.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Oferujemy wsparcie w określeniu wymagań stawianych przez instytucje organizujące przetargi. W celu wyszczególnienia wytycznych opisujących specyfikę zamawianego produktu niezbędnych do realizacji przetargu prosimy przesłać SIWZ z opisem przedmiotu zamówienia.

DOKUMENTACJA

Dla potwierdzenia parametrów produktów marki EXPRESSION udostępniamy dokumenty wymagane przez Zamawiającego w SIWZ lub określone przez Państwa przed dokonaniem wyceny. Ze względu na brak usystematyzowania prawnego w Polsce odnośnie materiałów eksploatacyjnych, zastrzegamy sobie prawo do odmówienia spełnienia specyficznych wymagań Zamawiającego w tym dotyczącego dokumentów.

UWAGA
  • Wszystkie dokumenty dotyczące produktów marki EXPRESSION oraz poszczególnych wycen udostępniane są jednorazowo i służą wyłącznie w zakresie danej sprawy/postępowania.
  • Archiwizowanie oraz wielokrotne używanie dokumentów bez wiedzy Allper jest kategorycznie zabronione.
  • Wszelkie oświadczenia wystawione przed 2013r. dotyczyły postępowań oraz sytuacji sprzed 2013 roku i nie mogą być poręczeniem ani gwarancją w obecnych sytuacjach. W celu uzyskania poręczenia parametrów technicznych i innych prosimy o kontakt.

GWARANCJA

Gwarantujemy stabilność cen oraz jakości dla produktów ujętych w wycenie. Zamówienia składane w celu realizacji wygranych przetargów są objęte standardowym pakietem gwarancyjnym.

UNIKALNY SYSTEM KODÓW


Produkty Expression to materiały eksploatacyjne spełniające zarówno kryteria Zamawiających, jak i te wynikające z wymagań prawnych i innych. Na szczególną uwagę zasługuje rodzaj stosowanych opakowań i oznakowań, które obok zapewnienia należytego bezpieczeństwa zawierają czytelne informacje o produktach, ich kompatybilności oraz szczegóły takie jak unikalne kody identyfikujące produkty dedykowane dla jednostek wojskowych zgodnie z Decyzją Nr 3/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 stycznia 2014r. w sprawie wytycznych określających wymagania w zakresie znakowania kodem kreskowym wyrobów dostarczanych do resortu obrony narodowej. Materiały Expression posiadają również karty produktu przygotowane według wytycznych MON.


Stosowane rozwiązania zapewniają wysoki standard opakowań w łańcuchu dostaw, przystępną identyfikację asortymentu, jednostek logistycznych oraz lokalizacji a także dobór symbolik kodów kreskowych celem kodowania informacji: parametrów i wymagań technicznych, dat produkcji lub przydatności znajdujących się na etykietach logistycznych.


Wdrożenie i wykorzystanie prawidłowych opakowań i oznaczeń usprawnia funkcjonowanie firm oraz instytucji w wewnętrznych procesach takich, jakimi są: zaopatrzenie, magazynowanie oraz użytkowanie materiałów eksploatacyjnych.


Expression to gotowe rozwiązanie dla realizacji Twojego przetargu!