Misja i Wartość

Misja i Wartość

Naszym podstawowym celem jest zapewnienie każdemu swobody korzystnego drukowania oraz przyjemności z właściwego wyboru.

więcej...

Misja i Wartość

zamknij

Naszym podstawowym celem jest zapewnienie każdemu swobody korzystnego drukowania oraz przyjemności z właściwego wyboru.

Przekładamy ekspresje naszych działań na efektywność naszych produktów prowadzącą do satysfakcji naszych klientów.

Misja Allper to:

 • innowacyjna produkcja materiałów najwyższej jakości i wydajności
 • dostępność szerokiej gamy bezpiecznych i łatwych w użyciu produktów
 • atrakcyjna cena
 • pełna satysfakcja użytkowników z dokonania właściwego wyboru.

Najcenniejsze wartości firmy Allper:

Ludzie. Marka EXPRESSION jest tworzona przez ludzi, dla ludzi i z myślą o ludziach. W trosce o wspólną satysfakcję, bezpieczeństwo i środowisko nasza społeczność angażuje wartości własne: odpowiedzialność, rzetelność oraz doświadczenie w działaniach i rozwoju firmy Allper.

Uczciwość. Odnosimy się z dużym szacunkiem w relacjach z naszymi współpracownikami, klientami i konsumentami, traktując ich tak, jak sami chcemy być traktowani. Jesteśmy przekonani że ludzie pracują najefektywniej w atmosferze wzajemnego zaufania.

Efektywność biznesowa. Wdrażamy, usprawniamy i uskuteczniamy standardy naszych usług i produktów. Poszukując innowacyjnych rozwiązań rozwijamy nasze kompetencje oraz możliwości dążąc do bycia lepszym w tym co jest istotne dla naszych klientów.

Polityka Jakości

Jakość produkowanych przez nas materiałów jest gwarantowana poprzez doświadczenie i rzetelność pracowników oraz dbałość o spełnienie wymagań i oczekiwań klienta.

więcej...

Polityka Jakości

zamknij

ALLPER Sp. z o. o. sp. komandytowa jest wiodącym producentem i dystrybutorem materiałów eksploatacyjnych do drukarek.

Mając na uwadze dbałość o jakość wdrożyliśmy system zarządzania jakością oparty o wymagania normy PN-EN ISO 9001:2015, który jest elementem zintegrowanego systemu zrządzania opartego o wymagania norm: PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN 14001:2015 oraz OHSAS 18001:2007.

Jakość produkowanych przez nas materiałów jest gwarantowana poprzez doświadczenie i rzetelność pracowników oraz dbałośćo spełnienie wymagań i oczekiwań klienta.

Podstawowymi celami Przedsiębiorstwa są:
 • rozwój sprzedaży
 • ciągłe dostosowywanie się do rozwoju technologicznego drukarek
 • zwiększanie skuteczności i efektywności procesów
 • ciągłe doskonalenie działań.
 • działanie w zgodności z prawem polskim, odpowiednio do celu i kontekstu organizacji oraz spójnie z jej kierunkami strategicznymi.

Prezes spółki zobowiązuje się do zapewnienia środków niezbędnych dla osiągania zadeklarowanych celów oraz ciągłego doskonalenia systemu zarządzania jakością.

Zobowiązuję wszystkich pracowników spółki do przestrzegania niniejszej polityki jakości oraz ustalonych procedur postępowania.

POLITYKA ŚRODOWISKOWA

Naszym celem w zakresie systemu zarządzania środowiskowego jest minimalizowanie szkodliwych wpływów na środowisko.

więcej...

POLITYKA ŚRODOWISKOWA

zamknij

Dbając o ochronę środowiska wdrożyliśmy system zarządzania środowiskowego oparty o wymagania normy PN-EN ISO 14001:2015, który jest elementem zintegrowanego systemu zarządzania opartego o wymagania norm: PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 14001:2015 oraz OHSAS 18001:2007.

Naszym celem w zakresie systemu zarządzania środowiskowego jest minimalizowanie szkodliwych wpływów na środowisko.

Nasz cel zrealizujemy poprzez:
 • przestrzeganie obowiązujących nas wymagań prawnych i innych dotyczących ochrony środowiska,
 • monitorowanie i pomiary charakterystyk swoich operacji, które mogą mieć wpływ na środowisko oraz unikania niekorzystnych aspektów środowiskowych,
 • racjonalne wykorzystanie energii elektrycznej, cieplnej oraz zasobów naturalnych ze szczególnym uwzględnieniem zużycia papieru, celem zrównoważonego wykorzystania zasobów,
 • doskonalenie gospodarki odpadami, zwłaszcza systemu segregacji odpadów i wtórnego ich wykorzystania, w celu zmniejszenia wpływu na zmianę klimatu poprzez eliminację odpadów nieodzyskiwanych, wymagających procesu utylizacji,
 • podnoszenie świadomości, poczucia odpowiedzialności i zaangażowania pracowników w zakresie ochrony środowiska, w ramach ochrony różnorodności biologicznej i ekosystemów,
 • ciągłe doskonalenie oraz zapobieganie zanieczyszczeniom.

Prezes Zarządu zobowiązuje się do zapewnienia środków niezbędnych dla osiągania zadeklarowanego celu.

Polityka środowiskowa jest publicznie dostępna i zakomunikowana wszystkim pracownikom oraz jest dostępna na stronie internetowej.

POLITYKA BHP

Dla spełnienia tego celu zapewniamy wykwalifikowaną kadrę, środki finansowe i dobre stosunki międzyludzkie oraz wykorzystujemy pomysły i wnioski pracowników.

więcej...

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

zamknij

Polityka bezpieczeństwa i higieny pracy wynika z troski o utrzymanie wysokiego standardu bezpieczeństwa pracy, ochrony zdrowia, warunków socjalnych, jako podstawowego zadania i celu firmy a także z potrzeby przestrzegania postanowień przepisów prawnych oraz znajomości warunków pracy w zakładzie jak i zakresu świadczonych usług. Jest ona integralną częścią polityki zarządzania ALLPER.

Prezes ALLPER wierzy, że wszystkie wypadki i choroby zawodowe są możliwe do uniknięcia poprzez ciągłe doskonalenie i poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wszyscy nasi pracownicy, firmy zatrudnione oraz odwiedzający nas goście mają prawo czuć się bezpiecznie w zamian za przestrzeganie obowiązujących zasad bezpieczeństwa pracy.

Dla spełnienia tego celu zapewniamy wykwalifikowaną kadrę, środki finansowe i dobre stosunki międzyludzkie oraz wykorzystujemy pomysły i wnioski pracowników.

Skuteczną realizację tej polityki zamierzamy osiągnąć poprzez :
 • ciągłe doskonalenie i podnoszenie kwalifikacji naszych pracowników w zakresie zagadnień bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • dążenie do stałej poprawy warunków bezpieczeństwa pracy na stanowiskach poprzez wdrażanie nowoczesnych rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych,
 • zapobieganie wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym i zdarzeniom potencjalnie wypadkowym,
 • wykorzystywanie pomysłów i wniosków pracowników oraz ich angażowanie na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • zapewnienie środków dla realizacji założeń polityki BHP,
 • coroczne ustalanie zadań i celów oraz ich przeglądanie w celu bieżącej kontroli.

POLITYKA LABORATORIUM DS. BADAŃ I TESTÓW

Podstawowym celem jest dokonanie rzetelnych pomiarów dla określenia parametrów badanych produktów z zakresu jakości, trwałości oraz wydajności.

więcej...

POLITYKA LABORATORIUM DS. BADAŃ I TESTÓW

zamknij

Laboratorium ds. badań i testów ALLPER działa w zakresie badań jakości i trwałości oraz testów wydajności materiałów eksploatacyjnych, a jego podstawowym celem jest dokonanie rzetelnych pomiarów dla określenia parametrów badanych produktów wg norm: ISO/IEC 19752, 19798, 24711, 24712, 29102, 29103 oraz metodologii własnych.

Działanie Laboratorium ds. badań i testów jest zgodne z technicznymi wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących.”

Dysponujemy adekwatnym wyposażeniem oraz personelem o wysokich kompetencjach technicznych.

W codziennej praktyce stawiamy sobie następujące cele:
 • uwzględnienie potrzeb i oczekiwań Klientów względem badanych materiałów;
 • wysoki poziom świadczonych usług;
 • wiarygodność wyników badań i testów;
 • ciągłe doskonalenie systemu zarządzania i kompetencji technicznych;


Realizację założonych celów osiągamy poprzez:

 • badania i testy zgodnie z odpowiednimi dokumentami normatywnymi i metodologią własną;
 • zapewnienie rzetelności i bezstronności;
 • systematyczne identyfikowanie potrzeb szkoleniowych i podnoszenie kwalifikacji przez personel;
 • współpracę z jednostkami zewnętrznymi

Jako Prezes spółki zobowiązuje się do zapewnienia środków niezbędnych dla osiągania zadeklarowanych celów oraz ciągłego doskonalenia Laboratorium. Stosując niniejszą politykę zapewniamy dobrą praktykę, profesjonalizm, wiarygodność badań oraz gwarancję rzetelności świadczonych usług.