Certyfikaty

Oferując najwyższe standardy produktów i usług systematycznie auditujemy sposób naszego zarządzania, nasze umiejętności, technologie oraz procesy aby dostarczyć Państwu najbardziej rzetelne dowody kwalifikacji naszych produktów jakimi z całą pewnością są certyfikaty.

ISO/IEC 29102

ISO/IEC 29103

więcej...

ISO/IEC 29102:2011 i 29103:2011

zamknij

Dążąc do pełnej satysfakcji użytkowników marki Expression, spektrum parametrów będących pod stałym nadzorem zostało poszerzone o jakość i wydajność obrazów utrwalonych w postaci cyfrowej w formie zdjęć. Oznacza to, że obok standardowych badań prowadzonych międzynarodową metodologią ISO/IEC 24711 z użyciem zestawu stron testowych określonych normą ISO/IEC 24712, tusze Expression dedykowane do urządzeń mających w zastosowaniu opcję druku foto, są testowane według innowacyjnych standardów ISO/IEC 29102 oraz 29103.

ISO/IEC 29102:2011 – Technologia informacyjna – Urządzenia biurowe – Metoda określania wydajności kartridży z tuszem dla wydruku kolorowych zdjęć w drukarkach atramentowych i urządzeniach wielofunkcyjnych zawierających elementy drukarek atramentowych.

ISO/IEC 29103:2011 – Technologia informacyjna – Urządzenia biurowe – Kolorowe strony testowe do pomiaru wydajności kartridży z tuszem dla druku kolorowych zdjęć.

Deklarowanie wydajności foto, spełniającej restrykcyjne wymagania norm jest gwarancją możliwości druku zdjęć zawierających naturalnie intensywną czerń oraz odzwierciedlenie żywej przestrzeni barw.

Po raz kolejny EXPRESSION inspiruje do kreatywnego wyrażania myśli oraz utrwalania obrazów.

TÜV RHEINLAND

Monitoring + Testing

więcej...

TÜV RHEINLAND

zamknij

Działania projakościowe oraz nieustanna praca nad rozwojem marki EXPRESSION została zweryfikowana przez TÜV RHEINLAND POLSKA, który jest częścią międzynarodowego koncernu TÜV RHEINLAND GROUP, będącego wiodącym dostawcą usług dla przemysłu na świecie.

Lider usług certyfikacyjnych, inspekcyjnych i badawczych w Polsce przyznał marce EXPRESSION niezależny znak kontrolny M+T (Monitoring + Testing).

Monitoring - Eksperci TÜV RHEINLAND przeprowadzili inspekcję zakładu produkcyjnego, miejsca gdzie powstaje EXPRESSION, dzięki czemu mogą mieć Państwo pewność co do jakości wyrobów gotowych, komponentów z których są wytwarzane oraz ergonomii, efektywności i skuteczności poszczególnych etapów składających się na proces produkcji materiałów eksploatacyjnych.

Testing - TÜV RHEINLAND wykonuje badania wyrobów pod kątem użyteczności. Przy użyciu znormalizowanych wytycznych jakimi z całą pewnością są międzynarodowe standardy pomiaru wydajności materiałów eksploatacyjnych określone w normach ISO/IEC 19752, 19798, 24711, 24712 oraz ISO/IEC 29102, 29103. TÜV RHEINLAND wykonuje obiektywne badania laboratoryjne użyteczności wyrobów EXPRESSION, porównując ich wyniki do deklaracji udzielanych przez producenta marki.

Dzięki znakowi, któremu ufają konsumenci – znakowi M+T TÜV Rheinland – marka EXPRESSION daje swobodę korzystnego drukowania oraz przyjemność z właściwego wyboru.

ISO/IEC 19752:2004

ISO/IEC 19798:2007

ISO/IEC 24711:2007

ISO/IEC 24712:2007

więcej...

Certyfikaty ISO

zamknij

Jakość i wydajność materiałów marki EXPRESSION podlega ścisłemu nadzorowi. Obok skutecznych testów przeprowadzanych zgodnie z firmowymi procedurami na uwagę zasługują międzynarodowe standardy ISO/IEC, które powstały przy współpracy producentów materiałów eksploatacyjnych, dla umożliwienia rzetelnego określenia parametrów materiałów eksploatacyjnych.

ISO/IEC 19752:2004 Technologia informacyjna – metoda określania wydajności kaset z tonerem do monochromatycznych drukarek laserowych i urządzeń wielofunkcyjnych zawierających elementy drukarek.

ISO/IEC 19798:2007 Metoda określania wydajności kaset z tonerem do kolorowych drukarek laserowych i urządzeń wielofunkcyjnych zawierających elementy drukarek.

ISO/IEC 24711:2007 Metoda określania wydajności kaset z tuszem do kolorowych drukarek atramentowych i urządzeń wielofunkcyjnych zawierających elementy drukarek.

ISO/IEC 24712:2007 Kolorowe strony testowe do pomiaru wydajności materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych.

Testy odbywają się z użyciem stron testowych określonych w normach ISO/IEC 19752:2004 – dla druku monochromatycznego oraz ISO/IEC 24712:2007 dla druku kolorowego.

ISO 9001:2008

ISO 14001:2004

OHSAS 18001

więcej...

Zintegrowany System Zarządzania

zamknij

Zintegrowany System Zarządzania firmy jest oparty na:

ISO 9001:2008 Systemie Zarządzania Jakością, który cechuje szereg procedur narzucających bezbłędność w celu spełnienia wymagań i uzyskania satysfakcji.

ISO 14001:2004 System Zarządzania Środowiskowego zachowujący rentowność i minimalizację wpływu działalności na środowisko naturalne.

OHSAS 18001:2007 System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy, który cechują restrykcyjne wymagania dotyczące szeroko pojętego bezpieczeństwa. Standard ten obejmuje swoim zakresem zarówno wymagania stawiane przez PN-N 18001:2004 jak i inne, wykraczające poza jej zakres. Zasadnicza różnica dotyczy m.in. rozpoznawalności, Polska Norma uznawana jest przede wszystkim w Polsce podczas gdy OHSAS 18001:2007 posiada renomę w ponad 80 krajach.

Struktura Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Allper oparta jest na koncepcji modelu ciągłego doskonalenia (Cyklu Deminga), dlatego system ten ewoluuje a jego zakres ulega corocznemu rozszerzeniu. Od momentu wdrożenia, zgodność zarządzania była cyklicznie potwierdzana przez niezależne, akredytowane jednostki, takie jak Dekra Certification oraz Bureau Veritas Certification. Wraz z dokonaniem rozszerzenia do standardu OHSAS 18001:2007 zgodność wdrożonych systemów, procesów i produktów z wymaganiami norm międzynarodowych poddana została niezależnej ocenie jednostce z akredytacją PCA: ISOCERT Sp. z o.o. Obecny zakres działań zgodnych z ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 oraz OHSAS 18001:2007:

PROJEKTOWANIE, PRODUKCJA, TESTOWANIE I DYSTRYBUCJA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNY MARKI EXPRESSION I EXP.
ECOPASSION – ZAKUP, ZAGOSPODAROWANIE ORAZ SPRZEDAŻ ZUŻYTYCH MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH

Najszerszy zakres branży eksploatacji na rynku obejmuje szereg usystematyzowanych działań będących restrykcyjnie nadzorowanymi etapami w tworzeniu EXPRESSION:

Projektowanie – gromadzimy niezbędne informacje dotyczące zapotrzebowania nowych modeli, starannie dobieramy dostawców komponentów i planujemy wykonanie produktu, testujemy i weryfikujemy uzyskane efekty naszej pracy w odniesieniu do efektów zamierzonych, nadzorujemy i oceniamy skuteczność i efektywność naszych produktów a także satysfakcję naszych klientów.

Produkcja – innowacyjne maszyny, wykwalifikowani specjaliści, przemyślane procedury oraz niezawodne komponenty to Zasoby gwarantujące doskonały efekt końcowy produktu.

Testowanie – restrykcyjny nadzór oraz szereg wdrożonych norm gwarantuje jakość EXPRESSION.

Dystrybucja – jasna polityka sprzedaży skierowana do Partnerów Handlowych – sklepów i hurtowni tworzących sieć dystrybucyjną dla marki EXPRESSION.

Ecopassion – szereg przemyślanych działań proekologicznych związanych z koordynacją zużytymi materiałami eksploatacyjnymi.

Zakupy – działania ukierunkowane na pozyskiwanie pustych kaset z rynku: zakup od wybranych grup dostawców, instytucji oraz użytkowników, staranna selekcja i zagospodarowanie pozyskanych stanów.

Zagospodarowanie - działania prośrodowiskowe oraz proekologiczne związane z gospodarką zużytymi materiałami eksploatacyjnymi zapobiegająca powstawaniu odpadów.

Sprzedaż – współpraca z wybranymi Partnerami Handlowymi polegająca na oferowaniu nadstanu produktów gotowych do ponownego zagospodarowania lub utylizacji.

Stale rozwijamy i doskonalimy nasze działania dążąc do pełnej satysfakcji użytkowników marki EXPRESSION.

Deklaracje CE

więcej...

Deklaracje CE

zamknij

Przepisy Unii Europejskiej zapewniają swobodny przepływ towarów oraz wysoki poziom ochrony konsumentów i użytkowników, dzięki podstawowej zasadzie mówiącej, że jedynie bezpieczne wyroby mogą zostać wprowadzone do obrotu lub oddane do użytku na terenie Unii Europejskiej.

Materiały marki Expression w momencie oddawania do użytku są zgodne z zasadniczymi wymaganiami ustanowionymi w dyrektywach, mających do nich zastosowanie w następie czego na produktach umieszczono oznakowanie CE. CE jest "paszportem" wyrobu, umożliwiającym jego swobodny obrót na terenie wspólnego rynku UE.

Zgodnie z Dyrektywami Nowego Podejścia, w przypadku materiałów eksploatacyjnych, proces oceny zgodności jest przeprowadzany przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela.* Normy zharmonizowane to normy europejskie przyjęte przez europejskie organizacje normalizacyjne.** Zastosowanie norm zharmonizowanych i odwołanie się do nich jest najlepszym sposobem zapewnienia zgodności wyrobu z zasadniczymi wymaganiami określonej dyrektywy, dlatego w trakcie badań produktów marki Expression stosowane są polskie oraz międzynarode normy.

* [Dyrektywa 2004/108/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004r. - Załącznik II - Procedura Oceny Zgodności określona w art.7] ** [CEN - Comité Europeen de Normalisation - Europejski Komitet Normalizacyjny, Cenelec - Comité Europeen de Normalisation Electrotechnique - Europejski Komitet Normalizacji Elektrotechnicznej, ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych.]